Utwórz fakturę

CITYGROVE NORTH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CITYGROVE NORTH
PIN 35739002
TIN 2021358460
Numer VAT SK2021358460
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CITYGROVE NORTH
Tomášiková 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 190 918 €
Zysk 7 428 €
Kapitał 84 242 €
Kapitał własny -774 342 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376504765, 0376504778
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,958
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,958
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,958
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,437
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 19,092
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,069
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,643
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 67,395
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -322,652
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 450,902
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -788,949
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,428
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,047
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 352,023
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 30,406
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,693
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 12,082
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,489
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,142
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 190,918
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 190,918
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 182,113
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,558
C. Usług (účtová grupa 51) 27,623
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 141,431
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 139
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,444
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,805
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 157,737
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,901
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,900
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,712
M. Koszty oprocentowania (562) 1,166
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 540
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 1,189
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,994
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,566
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739002 TIN: 2021358460 Numer VAT: SK2021358460
 • Zarejestrowana siedziba: CITYGROVE NORTH, Tomášiková 50/E, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika 01.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jonathan Wilkinson 6 639 € (100%) Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2013Nové sidlo:
   Tomášiková 50/E Bratislava 831 04
   31.12.2012Zrušené sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   24.04.2009Nové sidlo:
   Tomášiková 50/B Bratislava 831 04
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   01.01.2006Nové sidlo:
   Kapitulská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2006
   31.12.2005Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   05.05.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Repka Nám. SNP 482/23 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 06.02.2003
   04.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   15.10.2002Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Simona Šiková štvrť SNP 12 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 03.09.2002 Skončenie funkcie: 06.02.2003
   14.10.2002Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002
   09.03.1999Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Tiché údolí 192 Roztoky u Prahy 252 63 Česká republika
   08.03.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   CITYGROVE NORTH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jonathan Wilkinson Bulharská 1/588 Praha 10 Česká republika
   David Woolf The Red Brick House 27a Randolph Mews London W 9 1AW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bibiána Jedenástiková Toryská 30 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 03.09.2002