Utwórz fakturę

SUNSET Blvd. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SUNSET Blvd.
PIN 35739011
TIN 2020253367
Numer VAT SK2020253367
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUNSET Blvd.
Masarykova ul. 26
08087
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 116 159 €
Zysk 458 190 €
Kapitał 1 450 578 €
Kapitał własny 387 556 €
Dane kontaktowe
E-mail sunset@sunsetblvd.sk
Telefon(y) 0268299999, 0905986829
Nr(y) faksu 0252927265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,437,810
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 464,742
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 464,742
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 400,105
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,637
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 966,769
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 395,083
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242,201
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,201
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,865
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 151,017
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 571,686
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,793
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 566,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,299
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,210
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 5,089
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,810
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 465,493
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 458,190
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,317
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,159
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,534
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,752
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,873
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960,615
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 234,829
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,829
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 194,960
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 463,619
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,563
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,588
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,056
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,543
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,115,662
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,116,159
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,115,662
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,517,964
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,952
D. Usług (účtová grupa 51) 5,175,890
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,264,214
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 947,125
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 300,737
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,352
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,006
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,327
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,327
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,575
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 598,195
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,910,820
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,700
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,715
2. Pozostałe koszty (562A) 1,715
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,971
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,669
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 591,526
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 133,336
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 133,336
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 458,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739011 TIN: 2020253367 Numer VAT: SK2020253367
 • Zarejestrowana siedziba: SUNSET Blvd., Masarykova ul. 26, 08087, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2010Nové sidlo:
   Masarykova ul. 26 Prešov 080 87
   18.11.2010Zrušené sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   18.03.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   19.08.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   05.03.2001Nové sidlo:
   Administratívne centrum Krym, Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Berecký Brezová 359 Viničné 900 23
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   SUNSET Blvd. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie krátkodobého, príležitostného zamestnania
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Berecký Viničné 359 Pezinok 900 23
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Petra Kapráliková Riazanská 32 Bratislava 831 03