Utwórz fakturę

S-KTX, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy S-KTX, družstvo
Stan W likwidacji
PIN 35739029
TIN 2020207002
Numer VAT SK2020207002
Data utworzenia 23 styczeń 1998
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 493 €
Zysk -10 162 €
Kapitał 97 955 €
Kapitał własny 55 248 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Telefon(y) kom. +421903242640, +421903415460, 0903415460
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 42,911
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 42,911
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,844
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 245
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,843
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 78,755
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,086
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,461
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,162
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,669
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 705
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 32,964
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -3,438
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 812
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,661
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,929
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 60,493
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,073
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 58,974
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 192
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 254
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 67,091
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 862
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,093
C. Usług (účtová grupa 51) 7,489
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 27,944
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,532
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,645
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 191
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,598
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 36,603
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,605
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,605
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,604
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,202
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,162
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016