Utwórz fakturę

S-KTX, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy S-KTX, družstvo
Stan Zniszczono
PIN 35739029
TIN 2020207002
Numer VAT SK2020207002
Data utworzenia 23 styczeń 1998
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba S-KTX, družstvo
Radlinského 1153
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 838 €
Zysk -57 150 €
Kapitał 97 955 €
Kapitał własny 55 248 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252923055, 0347722229, 0347731965, 0347731966, 0347731967, 0347796513, 0903242640, 0903415460
Telefon(y) kom. +421903242640, +421903415460, 0903415460
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 455,657
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 455,623
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 455,657
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 414,913
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,826
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,826
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 47,131
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 422,276
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -57,150
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,744
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 28,931
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,813
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 7,100
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,630
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,838
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 685
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,070
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 56,250
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 130
C. Usług (účtová grupa 51) 5,950
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,513
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 601
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,905
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -54,412
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -6,080
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 229
X. Interesu dochód (662) 229
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,924
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 2,810
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 114
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,695
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -57,107
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 43
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -57,150
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • PIN :35739029 TIN: 2020207002 Numer VAT: SK2020207002
 • Zarejestrowana siedziba: S-KTX, družstvo, Radlinského 1153, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   01.02.2016Nové obchodné meno:
   S-KTX, družstvo v likvidácii
   23.01.1998Nové sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Družstvo