Utwórz fakturę

ADU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADU
PIN 35739053
TIN 2021381450
Numer VAT SK2021381450
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADU
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 355 896 €
Zysk 6 372 €
Kapitał 236 182 €
Kapitał własny 43 617 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905297067
Telefon(y) kom. 0903864252, 0905297067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 220,378
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,403
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,403
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,403
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 190,439
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 147,604
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 86
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 14,900
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 131,723
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 895
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,018
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,018
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,018
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 817
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 817
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 536
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 536
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 220,378
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,945
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,945
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,372
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,389
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,494
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,494
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 10,741
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,614
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,112
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,112
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,262
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,240
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,540
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 292,319
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 355,896
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 292,319
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 14,900
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 37,920
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,757
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,634
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,156
D. Usług (účtová grupa 51) 159,152
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,908
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,908
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,800
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,014
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,262
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,911
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,619
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,164
2. Pozostałe koszty (562A) 2,164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 455
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,619
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,643
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,271
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,271
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739053 TIN: 2021381450 Numer VAT: SK2021381450
 • Zarejestrowana siedziba: ADU, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 18.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bc. Tomáš Varsányi 6 672 € (100%) Znievska 22 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2009Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   reklamné a marketingové služby
   projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
   Noví spoločníci:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Tomáš Varsányi Znievska 22 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 18.03.2009
   03.04.2009Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   04.02.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   03.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Jana Ághová Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 27.01.1998
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   22.05.2000Nové sidlo:
   Jaskový rad 79 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   poskytovanie administratívnych prác
   poradenstvo o predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   10.11.1999Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   09.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   27.01.1998Nové obchodné meno:
   ADU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 49 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /okrem činností uvedených v prílohe č. 2 a 3 Zákona č. 455/1991 Zb./
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Jana Ághová Palárikova 19 Bratislava 811 04
   Peter Doležel Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Uličný Špitálska 49 Bratislava 811 08