Utwórz fakturę

Leberfinger - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Leberfinger
PIN 35739088
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Leberfinger
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 500 €
Zysk 1 950 €
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,138
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 9,138
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,588
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,950
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 550
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 550
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 550
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,500
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,500
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,500
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,500
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,500
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 550
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,950
Date of updating data: 09.11.2015
Files
4268848.tif
Date of updating data: 09.11.2015