Utwórz fakturę

Akruks - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Akruks
PIN 35739096
TIN 2020242697
Numer VAT SK2020242697
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Akruks
Galvániho 8
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 202 654 €
Zysk -104 643 €
Kapitał 670 735 €
Kapitał własny 379 145 €
Dane kontaktowe
E-mail akruks@akruks.sk
Telefon(y) 0243337745, 0243630731
Nr(y) faksu 0243337745, 0243630731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 25,709
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 25,709
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,709
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 593,241
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 39,043
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 818
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,595
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 618,950
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,501
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 99,582
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 282,984
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,820
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,643
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 344,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 253,515
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,449
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,458
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,555
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 231,053
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 53,628
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 30,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 202,654
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 128,287
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 73,177
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,190
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 296,725
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 126,231
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,399
C. Usług (účtová grupa 51) 36,079
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,115
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 881
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,056
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,388
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,576
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -94,071
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,755
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 24
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 24
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 9,636
M. Koszty oprocentowania (562) 5,977
N. Walutowe straty (563) 723
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,936
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -9,612
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -103,683
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -104,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015