Utwórz fakturę

MITIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MITIS
PIN 35739274
TIN 2021384915
Data utworzenia 28 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MITIS
Tománkova 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 697 €
Zysk 54 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,659
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,659
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,659
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,489
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,659
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 631
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,855
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,955
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -100
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,697
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,697
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,157
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 134
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,023
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 540
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 534
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220492.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739274 TIN: 2021384915
 • Zarejestrowana siedziba: MITIS, Tománkova 2, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava 28.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Zámečník 1 992 € (30%) Tománkova 2 Bratislava
  VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. 4 648 € (70%) Wien 1030 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   MITIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   VOTIS-Handelsgesellschaft m.b.H. Rennweg 58 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Zámečník Tománkova 2 Bratislava