Utwórz fakturę

RALF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Nazwa firmy RALF
PIN 35739304
TIN 2021382594
Numer VAT SK2021382594
Data utworzenia 22 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RALF
Smetanov Háj 291/26
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 551 €
Zysk -5 973 €
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,705
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,705
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,705
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,089
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,133
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 19,794
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,522
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 70,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -52,477
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,973
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,272
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 312
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,551
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,551
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 12,388
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,319
C. Usług (účtová grupa 51) 954
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 115
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,837
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,722
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 176
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 176
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -176
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,013
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,973
Date of updating data: 03.10.2016