Utwórz fakturę

BATEA-STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BATEA-STAV
PIN 35739312
TIN 2020203834
Numer VAT SK2020203834
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BATEA-STAV
Viničnianska cesta 1
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 431 699 €
Zysk -20 768 €
Kapitał 504 129 €
Kapitał własny 42 795 €
Dane kontaktowe
E-mail batea@batea.sk
witryna internetowa http://www.batea.sk
Telefon(y) +421336413866
Nr(y) faksu 0336413860
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 483,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,211
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,211
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,611
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 468,590
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,184
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,184
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,000
2. Wartość netto kontraktu (316A) 14,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 269,460
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 238,885
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,885
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,575
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 163,946
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 97,277
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66,669
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 433
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 483,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,027
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 35,491
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,681
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -48,190
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,768
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,207
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,215
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,215
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 453,065
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 175,657
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,657
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 264,617
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,953
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,486
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,472
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,927
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,431,699
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,431,699
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,431,699
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,328
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 131,670
D. Usług (účtová grupa 51) 1,193,957
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 99,523
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,770
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,379
4. Koszty społeczne (527, 528) 374
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,868
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,391
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,391
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,629
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106,072
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,268
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 135
2. Pozostałe koszty (562A) 135
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,257
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,886
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,768
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739312 TIN: 2020203834 Numer VAT: SK2020203834
 • Zarejestrowana siedziba: BATEA-STAV, Viničnianska cesta 1, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23 15.10.2007
  Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81 15.10.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Tuma 3 320 € (50%) Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
  Ing. Eugen Jurášek 3 320 € (50%) Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.01.2008Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   06.01.2008Zrušené sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   15.10.2007Nové sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   14.10.2007Zrušené sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   22.05.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   13.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   BATEA-STAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlišných celkov/
   maloobchodná činnosť a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba plastových okien
   výroba betónovej zmesi
   zateplovacie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok