Utwórz fakturę

PricewaterhouseCoopers Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy PricewaterhouseCoopers Slovensko
PIN 35739347
TIN 2020270021
Numer VAT SK2020270021
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PricewaterhouseCoopers Slovensko
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 715 738 €
Zysk 4 516 778 €
Kapitał 17 499 562 €
Kapitał własny 13 413 073 €
Dane kontaktowe
E-mail office.general@sk.pwc.com
Telefon(y) 0259350111, 0259350222
Nr(y) faksu 0259350222
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,185,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 672,939
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 23,791
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 18,457
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 5,334
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 648,282
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 62,598
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 581,030
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,654
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 866
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 830
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 36
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,869,306
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 283,098
8. Podatek odroczony należności (481A) 283,098
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,013,837
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,138,463
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,459,698
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,765
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 384,703
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,490,671
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,572,371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,572,253
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 642,825
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 361,080
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 281,745
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,185,070
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,283,927
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,723,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,723,332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,516,778
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,901,143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,714,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,442,819
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,319,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,123,195
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,172
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 779,131
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 284,764
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,886
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,186,371
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 407,817
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 778,554
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,615,476
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,715,738
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,886,681
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 47,032
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,782,025
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,093,012
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,141,718
D. Usług (účtová grupa 51) 18,264,905
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,917,448
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,664,279
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,037,454
4. Koszty społeczne (527, 528) 215,715
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,809
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 322,686
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 322,686
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 97,460
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,622,726
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,480,058
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,800,214
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,313,597
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,313,597
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 100,288
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 62,230
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 38,058
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 386,303
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 449,620
O. Walutowe straty (563) 427,845
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,775
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,350,594
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,973,320
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,456,542
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,674,133
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -217,591
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,516,778
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017
 • PIN :35739347 TIN: 2020270021 Numer VAT: SK2020270021
 • Zarejestrowana siedziba: PricewaterhouseCoopers Slovensko, Karadžičova 2, 81532, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 01.02.2012
  Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 01.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. 26 556 € (66.7%) Hague 2596HL Holandsko
  PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. 6 639 € (16.7%) Ľubľana 1000 Slovinsko
  PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. 6 639 € (16.7%) Varšava 00-638 Poľsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2015Nové sidlo:
   Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2015
   08.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.02.2012
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Todd William Bradshaw Lermontovova 914/9 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2011
   14.10.2010Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Armii Ludowej 14 Varšava 00-638 Poľsko
   08.08.2007Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. Raamweg 1 B Hague 2596HL Holandsko
   30.06.2007Noví spoločníci:
   PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. Cesta v Kleče 15 Ľubľana 1000 Slovinsko
   16.02.2006Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení.
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   26.01.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie mzdovej agendy
   poradenská činnosť v oblasti obchodu