Utwórz fakturę

IVAR Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy IVAR Slovensko
PIN 35739371
TIN 2020269988
Numer VAT SK2020269988
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IVAR Slovensko
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 286 €
Zysk -4 426 €
Kapitał 4 164 €
Kapitał własny -14 203 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252450137
Telefon(y) kom. +421905510199, +421905259966
Nr(y) faksu 0252624332
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,192
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,076
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 396
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 396
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 396
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,650
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,594
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 116
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,192
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 449
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,429
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,426
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,465
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,108
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,959
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,959
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 387
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 189
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,573
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 350
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 278
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 278
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,286
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,286
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 54,845
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,441
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,659
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,939
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,063
D. Usług (účtová grupa 51) 12,728
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,622
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,437
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,638
4. Koszty społeczne (527, 528) 547
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 246
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,556
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,466
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,426
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016