Utwórz fakturę

SPORT HOCKEY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPORT HOCKEY
PIN 35739461
TIN 2020242719
Numer VAT SK2020242719
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPORT HOCKEY
Kladnianska 45
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 044 €
Zysk -42 333 €
Kapitał 349 010 €
Kapitał własny -90 934 €
Dane kontaktowe
E-mail sporthockey@sporthockey.sk
witryna internetowa http://www.sporthockey.sk
Telefon(y) +421253632796
Telefon(y) kom. +421905451145
Nr(y) faksu 0253632796
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 504,744
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 157,972
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 157,972
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 145,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,154
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,818
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 346,203
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 319,258
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 319,258
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,740
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,501
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,501
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,615
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,758
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,857
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 569
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 569
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 504,744
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 424,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 557,822
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 113
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 113
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -97,686
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,216
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -124,902
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,333
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,189
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 175
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 175
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,538
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,299
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,299
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,043
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 384
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 273
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,539
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,476
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,476
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 85,044
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 85,044
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 83,249
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,787
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,647
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 81,990
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,809
D. Usług (účtová grupa 51) 13,807
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,941
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,852
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,058
4. Koszty społeczne (527, 528) 31
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 455
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,286
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,286
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,603
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -23,349
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 770
O. Walutowe straty (563) 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 652
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,373
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -42,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739461 TIN: 2020242719 Numer VAT: SK2020242719
 • Zarejestrowana siedziba: SPORT HOCKEY, Kladnianska 45, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 26.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Novosedlík 6 639 € (100%) Kladnianska 45 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2004Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   30.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SPORT HOCKEY, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj motocyklov, náhradných dielov na motocykle
   Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava