Utwórz fakturę

PATRIOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy PATRIOL
PIN 35739517
TIN 2021459011
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PATRIOL
Prešovská 39
82102
Bratislava
Financial information
Zysk 1 463 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257787300, 0257787310, 0257787301
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 570,547
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 570,547
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,198
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,198
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 571,745
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,542
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,561
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,463
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 567,203
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 563,129
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,094
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 246
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,368
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,980
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) -1,992
C. Usług (účtová grupa 51) -1,992
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,992
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,992
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 49
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -49
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,943
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,463
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016