Utwórz fakturę

MONREPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONREPO
PIN 35739541
TIN 2021384431
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONREPO
Moyzesova 40
90201
Pezinok
Financial information
Zysk -620 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 18,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,399
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,779
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,347
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 162
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,178
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,699
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,294
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -975
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -620
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,479
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 140
C. Usług (účtová grupa 51) 140
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -140
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -140
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -140
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -620
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234262.tif
Date of updating data: 25.06.2015