Utwórz fakturę

IS INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IS INVEST
PIN 35739550
TIN 2020269999
Numer VAT SK2020269999
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IS INVEST
Štúrova 6
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 000 €
Zysk 28 171 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252621240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 143,473
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,581
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,581
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,763
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 58,800
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 58,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 500
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,463
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 583
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38,880
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 129
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 129
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 143,473
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,687
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 121,213
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 121,213
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,171
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -13,426
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -13,426
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14,156
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 212
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 84,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,586
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,280
D. Usług (účtová grupa 51) 38,787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 276
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,146
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,414
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,933
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 659
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 659
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 659
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 659
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 36,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,902
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,902
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,171
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015