Utwórz fakturę

DEXON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Nazwa firmy DEXON
PIN 35739614
TIN 2021502670
Numer VAT SK2021502670
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEXON
Prešovská 39
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 568 €
Zysk -3 390 €
Kapitał 108 709 €
Kapitał własny 7 775 €
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 106,215
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 106,215
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 637
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 106,852
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,385
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,136
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,390
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,467
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 76,117
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 26,200
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,090
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,110
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 568
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 568
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,806
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Usług (účtová grupa 51) 1,280
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,484
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,238
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,322
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 192
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 192
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -192
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,430
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,390
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016