Utwórz fakturę

TERMOCOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMOCOM
PIN 35739631
TIN 2020242598
Numer VAT SK2020242598
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERMOCOM
Kladnianska 12
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 530 694 €
Zysk 24 493 €
Kapitał 178 197 €
Kapitał własny 58 499 €
Dane kontaktowe
E-mail termocom@termocom.sk
witryna internetowa http://www.termocom.sk
Telefon(y) +421243413610
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 176,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,098
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,098
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,098
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 142,765
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,235
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,235
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,862
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,821
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,821
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107,668
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,597
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106,071
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,284
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 176,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,993
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,831
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,831
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,493
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,154
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,090
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,558
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,532
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,913
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,913
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 89,338
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,642
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,874
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,696
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,448
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,970
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,708
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,813
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 524,333
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 530,694
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 524,333
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 944
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 496,715
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 212,072
D. Usług (účtová grupa 51) 71,969
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 193,311
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 139,399
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,078
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,834
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,237
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,324
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,324
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,802
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,979
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 245,292
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,452
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,282
2. Pozostałe koszty (562A) 1,282
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 155
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,440
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,539
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,046
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,046
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739631 TIN: 2020242598 Numer VAT: SK2020242598
 • Zarejestrowana siedziba: TERMOCOM, Kladnianska 12, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00 26.01.1998
  Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 26.01.1998
  Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 26.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Lehocký 2 324 € (33.3%) Lužická 7 Bratislava 811 00
  Ing. Peter Bujna 2 324 € (33.3%) Priehradná 1/A Bratislava 821 07
  Ing. Jozef Šimo 2 324 € (33.3%) F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2009Nové predmety činnosti:
   energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody
   oprava vyhradených technických zariadení tlakových
   oprava vyhradených technických zariadení plynových
   08.03.2007Nové sidlo:
   Kladnianska 12 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.01.1998
   07.03.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   31.01.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   vodoinštalatérstvo
   kurenárske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   31.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   TERMOCOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
   automatizované spracovanie dát
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01