Utwórz fakturę

VENORA AUDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VENORA AUDIT
PIN 35739720
TIN 2020219740
Numer VAT SK2020219740
Data utworzenia 20 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VENORA AUDIT
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 038 €
Zysk 3 049 €
Kapitał 28 602 €
Kapitał własny 8 039 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905223191, +421905646254, +421905802295, +421905802297, +421948460107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,393
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,398
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,398
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,809
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,809
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,311
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,619
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 875
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 875
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,393
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,087
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,399
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,399
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 29
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,320
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 263
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 263
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,930
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,072
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 440
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,615
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 957
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 957
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 55,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,038
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,038
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,864
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,715
D. Usług (účtová grupa 51) 22,171
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,799
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,268
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,908
4. Koszty społeczne (527, 528) 623
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 271
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 926
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 926
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,174
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,152
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 154
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 154
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -154
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,020
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 971
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 971
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739720 TIN: 2020219740 Numer VAT: SK2020219740
 • Zarejestrowana siedziba: VENORA AUDIT, Saratovská 6E, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 20.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Veronika Witkovská 6 639 € (100%) Kvetná 6 Stupava 900 31
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2009Nové obchodné meno:
   VENORA AUDIT s. r. o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6E Bratislava 841 02
   15.07.2009Zrušené obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   19.01.2009Zrušeny spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   17.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 20.01.1998
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   31.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   30.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.11.2001Nové obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   14.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   16.08.2001Nové sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   výkon audítorskej činnosti
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07