Utwórz fakturę

TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
PIN 35739771
TIN 2021375147
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
Kalinčiakova 1
91701
Bratislava
Financial information
Zysk -681 €
Dane kontaktowe
E-mail info@trinity-agency.sk
Telefon(y) 0245520054, 0905407656
Telefon(y) kom. 0905407656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,850
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,409
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,861
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,861
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 441
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 441
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,850
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,007
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 149,373
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 348
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -150,005
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -150,005
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -681
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,843
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,199
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,950
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 201
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -201
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35739771 TIN: 2021375147
 • Zarejestrowana siedziba: TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY, Kalinčiakova 1, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.10.2004Nové sidlo:
   Kalinčiakova 1 Trnava 917 01
   08.10.2004Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 17 Bratislava 841 05
   15.09.2004Nové obchodné meno:
   TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 17 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   agentúrna činnosť modeliek, hostesiek a vizážistov a sprostredkovanie ich služieb
   organizovanie, usporadúvanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie módnych prehliadok, súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, tlačových besied a výstav
   Noví spoločníci:
   Juraj Valček Plicková 11 Bratislava
   Peter Kozánek Chlumeckého 1 Bratislava 821 03
   Peter Šurina Sputnikova 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šurina Sputnikova 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   Peter Kozánek Chlumeckého 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.09.2004
   14.09.2004Zrušené obchodné meno:
   VKV spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ovsišstské námestie 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Valček Plicková 11 Bratislava
   26.07.2000Nové sidlo:
   Ovsišstské námestie 1 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Juraj Valček Plicková 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Valček Plicková 11 Bratislava
   25.07.2000Zrušené sidlo:
   Gessayova 3 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Valček Plickova 7472/11 Bratislava 831 06
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Juraj Valček Plickova 7472/11 Bratislava 831 06
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Matej Krajči Vlčie Hrdlo 1847/82 Bratislava 821 10
   Juraj Valček Plickova 7472/11 Bratislava 831 06
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   VKV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 3 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní a službách okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prevádzkovanie a prenájom biliardových stolov
   prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov
   usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Matej Krajči Vlčie Hrdlo 1847/82 Bratislava 821 10
   Juraj Valček Plickova 7472/11 Bratislava 831 06
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Vavro Jadranská 2305/64 Bratislava 841 01