Utwórz fakturę

ISG art - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ISG art
PIN 35739916
TIN 2021386906
Numer VAT SK2021386906
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ISG art
Hrobákova 1639/15
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 698 €
Zysk -1 249 €
Kapitał 46 259 €
Kapitał własny 45 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911967235, +421911967239, +421903967239, +421904569751
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,004
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 420
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,342
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 46,004
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,695
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 37,976
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,249
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,309
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,259
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 159
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,100
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 698
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 348
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,809
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 313
C. Usług (účtová grupa 51) 1,286
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 210
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,111
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -901
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 138
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -138
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,249
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,249
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015