Utwórz fakturę

ZUTOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ZUTOM
PIN 35740019
TIN 2020270472
Numer VAT SK2020270472
Data utworzenia 27 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZUTOM
Záhradnícka 74
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 910 117 €
Zysk 35 577 €
Kapitał 121 107 €
Kapitał własny 43 401 €
Dane kontaktowe
E-mail info@zutom.sk
witryna internetowa http://www.zutom.sk
Telefon(y) +421220633333
Nr(y) faksu 0233016239
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 225,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 159,670
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 156,790
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 289,050
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 110,627
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,862
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 160,305
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 514,734
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,909
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 974
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 50,358
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,577
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 417,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 163,756
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 60,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 170,678
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 125,683
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 14,433
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,887
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,675
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,062
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,329
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 910,117
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 156,854
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 728,144
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,619
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 853,076
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 145,170
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,629
C. Usług (účtová grupa 51) 400,297
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 201,382
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,130
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 61,222
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,394
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,852
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 57,041
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 309,902
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 46
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 45
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 11,577
M. Koszty oprocentowania (562) 10,025
N. Walutowe straty (563) 174
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,378
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -11,531
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 45,510
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,933
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 35,577
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016