Utwórz fakturę

DomBytGLOBAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DomBytGLOBAL
PIN 35740027
TIN 2020253906
Numer VAT SK2020253906
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DomBytGLOBAL
Bajkalská 30
82948
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 000 €
Zysk -7 901 €
Kapitał 2 429 215 €
Kapitał własny 2 426 364 €
Dane kontaktowe
E-mail mweidinger@pss.sk
Telefon(y) 0258231743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,420,874
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,385,345
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,385,345
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,385,345
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,035,529
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,035,529
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,035,529
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,420,874
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,418,463
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,330,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,330,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 84,233
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 84,233
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -987,869
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -987,869
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,901
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,411
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 201
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,840
D. Usług (účtová grupa 51) 4,727
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 113
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,160
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,273
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,413
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,413
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,413
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,514
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 10,277
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,101
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,941
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,901
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740027 TIN: 2020253906 Numer VAT: SK2020253906
 • Zarejestrowana siedziba: DomBytGLOBAL, Bajkalská 30, 82948, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.Ing. Erich Feix Lubinská 7316/17A Bratislava 811 03 01.01.2003
  Ing. Imrich Béreš Potočná 8083/31A Bratislava 831 06 01.02.2004
  Mag. David Marwan Vorgartenstr. 219 Wien 1020 Rakúska republika 11.06.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 3 330 000 € (100%) Bajkálska 30 Bratislava 829 48
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. David Marwan Vorgartenstr. 219 Wien 1020 Rakúska republika Vznik funkcie: 11.06.2014
   30.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Herbert Georg Pfeiffer Hummelova 2166/6 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 30.01.1998
   24.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš Potočná 8083/31A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2004
   23.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš Potočná 31/a Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2004
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Erich Feix Lubinská 7316/17A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2003
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Erich Feix Lubinská 7316/17A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2003
   12.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Erich Feix Lubinská 7316/17A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2003
   Mag. Herbert Georg Pfeiffer Hummelova 2166/6 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 30.01.1998
   11.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Erich Feix Haller Str. 77/1 Rosengarten 745 38 SRN prechodný pobyt na území SR : Stromová 48 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Mag. Herbert Georg Pfeiffer Preindlgasse 26/16/8 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hummelova 2166/6 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   21.12.2004Nové predmety činnosti:
   správa počítačových sietí
   služby databank
   poradenstvo v oblasti software a hardware
   poradenstvo v oblasti automatizovaného spracovania dát
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   28.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš Potočná 31/a Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2004
   27.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Burger Havelkova 4566/15 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Erich Feix Haller Str. 77/1 Rosengarten 745 38 SRN prechodný pobyt na území SR : Stromová 48 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Wolfgang Bern Riemann Goethestrasse 25b Ottobrun 8012 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 402 Miloslavov Vznik funkcie: 30.01.1998 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   03.10.2002Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu s poskytovaním obstarávateľskej služby súvisiacej so správou
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Burger Havelkova 4566/15 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   Wolfgang Bern Riemann Goethestrasse 25b Ottobrun 8012 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 402 Miloslavov Vznik funkcie: 30.01.1998 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   Mag. Herbert Georg Pfeiffer Preindlgasse 26/16/8 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hummelova 2166/6 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   02.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu s poskytovaním obstarávateľskej služby súvisiacej so správou
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Burger Havelkova 4566/15 Bratislava
   Mag. Herbert G. Pfeiffer Preindlgasse 26/16/8 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hummelova 2166/6 Bratislava
   Wolfgang Riemann Goethestrasse 25b Ottobrun 8012 Ottobrun dlhodobý pobyt na území SR : 402 Miloslavov
   10.05.2000Noví spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkálska 30 Bratislava 829 48
   09.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   20.03.2000Noví spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   19.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   22.10.1999Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 829 48
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   21.10.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   Zrušeny spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Burger Havelkova 4566/15 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Roland Burger Račianska 1527/81 Bratislava
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   DomBytGLOBAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu s poskytovaním obstarávateľskej služby súvisiacej so správou
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004 Bajkalská 30 Bratislava 820 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Roland Burger Račianska 1527/81 Bratislava
   Mag. Herbert G. Pfeiffer Preindlgasse 26/16/8 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hummelova 2166/6 Bratislava
   Wolfgang Riemann Goethestrasse 25b Ottobrun 8012 Ottobrun dlhodobý pobyt na území SR : 402 Miloslavov