Utwórz fakturę

MFEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy MFEC
PIN 35740078
TIN 2021437506
Numer VAT SK2021437506
Data utworzenia 28 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MFEC
Jégého 5
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -1 698 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903780853
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,446
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,446
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,446
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,970
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 159
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 870
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,698
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 476
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 476
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 476
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,149
C. Usług (účtová grupa 51) 1,149
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,149
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,149
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 69
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -69
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,218
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,698
Date of updating data: 04.01.2016