Utwórz fakturę

Den Braven SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Den Braven SK
PIN 35740141
TIN 2020211149
Numer VAT SK2020211149
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Den Braven SK
Polianky 17
84431
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 239 796 €
Zysk 779 611 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0415622137, 0566684520, 0566684521, 0566684522, 0244971010
Nr(y) faksu 0244971540
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,668,355
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 184,218
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 184,218
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 163,847
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,400,063
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,379,823
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,379,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 652,275
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 652,275
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 652,275
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,367,965
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,039
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,361,926
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,074
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 84,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,668,355
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,896,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 43,650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 43,650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,066,827
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,066,827
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 779,611
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 771,628
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,239
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,014
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 712,846
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 425,758
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,273
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,570
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,083
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,188
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,247
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,543
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 55,543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,222,340
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,239,796
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,222,340
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,248
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,208
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,218,201
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,345,319
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 373,925
D. Usług (účtová grupa 51) 1,939,537
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,423,718
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,024,190
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 356,548
4. Koszty społeczne (527, 528) 42,980
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 86,764
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 86,764
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,993
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,790
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,021,595
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,563,559
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 797
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 100
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 100
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 697
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,213
O. Walutowe straty (563) 7,604
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,609
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,416
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,011,179
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 231,568
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 234,460
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,892
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 779,611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740141 TIN: 2020211149 Numer VAT: SK2020211149
 • Zarejestrowana siedziba: Den Braven SK, Polianky 17, 84431, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika 09.11.2011
  Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika 09.11.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  WARIDELTA s.r.o. 6 639 € (100%) Úvalno čp. 793 91 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2015Noví spoločníci:
   WARIDELTA s.r.o. IČO: 28 616 707 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   10.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   15.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   14.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   30.04.2010Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   29.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   09.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   08.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   19.08.2009Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   18.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   02.07.2008Nové obchodné meno:
   Den Braven SK s. r. o.
   01.07.2008Zrušené obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   25.05.2005Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   24.05.2005Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   25.06.2002Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 844 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   19.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   18.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava