Utwórz fakturę

Lazar Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Lazar Consulting
PIN 35740175
TIN 2020270593
Numer VAT SK2020270593
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lazar Consulting
Klariská 10
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 017 868 €
Zysk 174 313 €
Kapitał 600 334 €
Kapitał własny 17 696 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254641601
Telefon(y) kom. 0915992124
Nr(y) faksu 0254431667
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 867,681
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,109
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,109
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 813,703
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,094
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,094
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 460,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 431,404
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 431,404
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,304
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 340,881
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,353
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 319,528
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 43,869
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 19,920
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,949
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 867,681
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,386
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,967
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,707
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,241
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 174,313
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 683,295
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,802
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,802
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 679,386
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 176,838
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 176,838
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 431,983
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,306
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,805
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,107
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,107
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,017,868
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,647
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 965,943
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,978
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790,814
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,124
D. Usług (účtová grupa 51) 616,013
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,137
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,596
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,497
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,044
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,491
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 227,054
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 335,551
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,856
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,814
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,832
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 223,222
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 48,909
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 48,909
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 174,313
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740175 TIN: 2020270593 Numer VAT: SK2020270593
 • Zarejestrowana siedziba: Lazar Consulting, Klariská 10, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03 24.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Maroš Lazár 6 639 € (100%) Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.02.1999Nové obchodné meno:
   Lazar Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 10 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   23.02.1999Zrušené obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácia a servis hardware (mimo elektro- častí)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01