Utwórz fakturę

DESTROY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DESTROY
PIN 35740213
TIN 2020242686
Numer VAT SK2020242686
Data utworzenia 04 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DESTROY
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 748 631 €
Zysk 8 049 €
Kapitał 869 954 €
Kapitał własny 466 319 €
Dane kontaktowe
E-mail destroy@destroy.sk
witryna internetowa http://www.destroy.sk
Telefon(y) +421244632533, +421244457311, +421244632531, +421244258720
Telefon(y) kom. +421903474230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 685,343
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 267,579
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 267,579
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,656
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 264,923
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 411,034
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 90,000
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 90,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 242,408
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 237,855
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237,855
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,043
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 510
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 22
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 22
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,604
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,545
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,059
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,730
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 685,343
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 473,242
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 450,587
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 450,587
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,049
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,863
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,476
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,476
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 138,592
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,333
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 77,757
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,801
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,449
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,844
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 408
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,692
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,692
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 57,103
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,238
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 650
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 485,328
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 748,631
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 485,328
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 90,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63,584
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109,719
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 722,546
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 139,654
D. Usług (účtová grupa 51) 189,179
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 328,716
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 231,285
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 79,029
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,402
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,186
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,709
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,709
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,483
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,085
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 246,495
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,159
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,428
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 115
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 607
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,585
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,988
2. Pozostałe koszty (562A) 3,988
O. Walutowe straty (563) 446
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,151
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,610
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,610
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015