Utwórz fakturę

Boomerang Media - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Boomerang Media
PIN 35740388
TIN 2020270054
Numer VAT SK2020270054
Data utworzenia 02 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Boomerang Media
Račianska 96
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 633 €
Zysk -24 440 €
Kapitał 122 130 €
Kapitał własny -12 111 €
Dane kontaktowe
E-mail office@boomerang.sk
Telefon(y) 0243422115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 89,321
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,103
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,103
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,103
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,222
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,028
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,206
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,206
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 556
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 266
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,194
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,306
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,888
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 996
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 89,321
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,786
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,532
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,440
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,872
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,609
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,609
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,113
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,365
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,365
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,493
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,442
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,262
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,551
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 307,617
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,633
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 307,617
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,516
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,119
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,109
D. Usług (účtová grupa 51) 161,090
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 68,030
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,442
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,380
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,208
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,123
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,284
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,284
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 53,451
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,486
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 105,418
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,995
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 286
2. Pozostałe koszty (562A) 286
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,708
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,994
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,480
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740388 TIN: 2020270054 Numer VAT: SK2020270054
 • Zarejestrowana siedziba: Boomerang Media, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 30.08.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Boom Media, s.r.o. 4 980 € (75%) Bratislava 821 05
  Boomerang Holding B. V. 1 660 € (25%) Amsterdam 1074 BC Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2015Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   11.02.2015Zrušené sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.04.2010Zrušeny spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   19.01.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 30.08.2000
   18.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   10.06.2005Noví spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   01.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   30.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   15.03.2002Nové obchodné meno:
   Boomerang Media, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živonosti
   Noví spoločníci:
   Boom Media, s.r.o. IČO: 35 813 920 Konopná 46 Bratislava 821 05
   Boomerang Holding B. V. Stadhouderskade 157 Amsterdam 1074 BC Holandsko
   14.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   27.09.2000Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   18.04.2000Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02
   28.04.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02