Utwórz fakturę

Solvent Malacky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Solvent Malacky
PIN 35740400
TIN 2021385718
Data utworzenia 28 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Solvent Malacky
Gen. M.R.Štefánika 1253/73
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 137 €
Zysk 599 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,976
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,940
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,940
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,940
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,023
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 849
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 849
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,097
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,976
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,545
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,307
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,872
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,406
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,926
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,926
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,137
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,451
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,686
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,841
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 411
D. Usług (účtová grupa 51) 4,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 616
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 616
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 296
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -572
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 849
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 849
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 783
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,079
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 599
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262232.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740400 TIN: 2021385718
 • Zarejestrowana siedziba: Solvent Malacky, Gen. M.R.Štefánika 1253/73, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 28 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 02.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jakub Špoták 6 639 € (100%) Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.11.2007Noví spoločníci:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 02.11.2007
   05.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   16.04.2005Nové sidlo:
   Gen. M.R.Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   15.04.2005Zrušené sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002
   14.11.2001Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   13.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   Solvent Malacky s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002