Utwórz fakturę

EXPLORA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EXPLORA
PIN 35740477
TIN 2021373816
Numer VAT SK2021373816
Data utworzenia 03 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXPLORA
Suchohrad 242
90064
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 012 €
Zysk 6 986 €
Kapitał 6 023 €
Kapitał własny -3 723 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 26,252
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 26,252
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,252
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,763
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 763
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 37,015
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,262
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 592
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -10,955
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,986
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,753
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 20,091
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,492
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 222
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,293
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,777
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,200
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 32,012
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 32,012
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 22,697
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,297
C. Usług (účtová grupa 51) 1,929
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,575
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 147
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,738
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,315
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,786
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 638
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 638
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -638
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,677
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,691
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,986
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740477 TIN: 2021373816 Numer VAT: SK2021373816
 • Zarejestrowana siedziba: EXPLORA, Suchohrad 242, 90064, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 01.03.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rudolf Sumereder 6 639 € (100%) Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder pobyt na území SR : Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 01.03.2013
   16.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   27.02.2013Nové sidlo:
   Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   26.02.2013Zrušené sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   17.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   08.06.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   EXPLORA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava