Utwórz fakturę

DIGILIUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Nazwa firmy DIGILIUS
Stan Zniszczono
PIN 35740507
TIN 2020251915
Numer VAT SK2020251915
Data utworzenia 03 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIGILIUS
Námestie S. H. Vajanského 2
03601
Martin
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 363 803 €
Zysk 9 734 €
Kapitał 28 €
Kapitał własny -14 829 €
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,987
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,528
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,459
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 32,987
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,959
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 2,757
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -2,243
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,734
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,266
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,734
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,028
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,028
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,679
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,363,803
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,363,803
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,351,015
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302,420
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,531
C. Usług (účtová grupa 51) 33,064
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,788
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,788
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 174
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 174
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -174
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,614
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,734
Date of updating data: 24.01.2017
 • PIN :35740507 TIN: 2020251915 Numer VAT: SK2020251915
 • Zarejestrowana siedziba: DIGILIUS, Námestie S. H. Vajanského 2, 03601, Martin
 • Data utworzenia: 03 February 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   04.08.2015Nové sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   13.05.2014Nové obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   03.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným