Utwórz fakturę

TASS HOLDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy TASS HOLDING
PIN 35740671
TIN 2021375521
Data utworzenia 30 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TASS HOLDING
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 78 €
Zysk -181 556 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,830,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,822,745
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 240
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 240
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,822,505
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 11,822,505
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,168
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 166
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 166
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,319
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 3,319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,683
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,607
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,076
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,830,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,346,289
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,292,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,292,000
A.II. Składki (412) 1,029,675
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,930
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 67,368
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 67,368
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 486,924
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 320,812
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 166,112
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -369,052
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 578,454
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -947,506
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -181,556
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,377
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,377
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 482,048
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 468,928
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467,615
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,313
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,467
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,664
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,989
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,199
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,199
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 78
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 78
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,847
D. Usług (účtová grupa 51) 10,179
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 148,908
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,481
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 85,380
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,887
4. Koszty społeczne (527, 528) 160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 56
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 121
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 121
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,583
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -163,769
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,179
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,792
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,517
2. Pozostałe koszty (562A) 17,517
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 257
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,787
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -181,556
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -181,556
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4456013.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35740671 TIN: 2021375521
 • Zarejestrowana siedziba: TASS HOLDING, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Ševčík Záhardnícka 5846/64 Bratislava 821 08 23.06.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   02.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.08.2010
   01.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   25.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   27.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   16.08.2005Nové obchodné meno:
   TASS HOLDING a.s.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku so súhlasom autora
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu a výroby, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005