Utwórz fakturę

Nelux - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Nelux
PIN 35740710
TIN 2020253246
Numer VAT SK2020253246
Data utworzenia 09 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nelux
Vrábeľská 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 352 388 €
Zysk 738 321 €
Kapitał 5 901 219 €
Kapitał własny 4 333 424 €
Dane kontaktowe
E-mail info@nelux.sk
witryna internetowa http://www.nelux.sk
Telefon(y) +421253410402, +421253410229, +421253410255
Telefon(y) kom. +421948419935
Nr(y) faksu 0253410255
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,293,630
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,150,290
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,150,290
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 688,547
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,259,654
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 202,089
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,140,923
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 460,176
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 225
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 459,951
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 238,789
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 238,497
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,497
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 292
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 441,958
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,878
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 438,080
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,417
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,417
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,293,630
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,892,366
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 54,045
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 54,045
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 738,321
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 327
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 327
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 398,136
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,851
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,851
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 283,224
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,454
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,178
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 109,429
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,801
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,801
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,901,566
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,352,388
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,901,479
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 143,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 307,405
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,025
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,785,679
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,287
D. Usług (účtová grupa 51) 205,581
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,744
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,006
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,934
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,120
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 160,067
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 160,067
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 120,059
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,488
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 931,363
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 885,019
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 769
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 769
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 429
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 931,792
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 193,471
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 214,205
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -20,734
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 738,321
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016