Utwórz fakturę

Stefani SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stefani SK
PIN 35740752
TIN 2020270307
Numer VAT SK2020270307
Data utworzenia 04 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stefani SK
Zámocká 22
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 298 856 €
Zysk 5 828 €
Kapitał 110 198 €
Kapitał własny 25 926 €
Dane kontaktowe
E-mail stefani@itnets.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 97,711
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 97,662
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,460
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,460
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,783
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,195
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,195
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,419
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,116
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,303
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 49
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 97,711
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,753
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,622
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,622
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,828
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,958
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,858
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,074
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,074
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 59,812
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 232
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 79
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,661
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 298,856
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 298,856
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 298,856
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291,063
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 229,546
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,003
D. Usług (účtová grupa 51) 39,941
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,418
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,518
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 882
4. Koszty społeczne (527, 528) 18
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 46
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,793
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,366
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 304
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,489
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,661
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,661
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015