Utwórz fakturę

ANJA AGROTECHNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ANJA AGROTECHNIK
PIN 35740761
TIN 2020229695
Numer VAT SK2020229695
Data utworzenia 09 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANJA AGROTECHNIK
Hlavná Paderovce 103/101
91930
Jaslovské Bohunice
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 546 328 €
Zysk -10 125 €
Date of updating data: 10.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,400,445
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 137,941
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 137,941
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 137,941
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,103
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 881,740
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 273
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 881,467
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 346,907
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 303,778
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,778
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43,129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,456
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 391
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,065
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 401
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,400,445
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,838
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,125
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,251,308
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37,309
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 37,298
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,208,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 181,163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,163
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 973,679
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,827
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,293
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,391
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,127
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,519
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,519
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,299
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,299
Date of updating data: 10.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,548,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,546,328
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,490,072
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,240
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,083
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,247,738
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,952
D. Usług (účtová grupa 51) 97,603
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 122,585
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,637
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,846
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,063
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,859
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,859
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,006
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -755
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 160,019
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,672
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,672
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,162
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,795
2. Pozostałe koszty (562A) 7,795
O. Walutowe straty (563) 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 303
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,489
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,244
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,125
Date of updating data: 10.02.2016
Date of updating data: 10.02.2016
 • PIN :35740761 TIN: 2020229695 Numer VAT: SK2020229695
 • Zarejestrowana siedziba: ANJA AGROTECHNIK, Hlavná Paderovce 103/101, 91930, Jaslovské Bohunice
 • Data utworzenia: 09 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Andrej Jankuliak Bratislava 811 05 09.02.1998
  Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 09.02.1998
  Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
  Michal Noga Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Andrej Jankuliak 80 000 € (80%) Bratislava 811 05
  Ing. Oto Štefanička 10 000 € (10%) Považská 28 Bratislava 831 03
  Michal Noga 10 000 € (10%) Sudoměřice 696 66 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.02.2016Nové sidlo:
   Hlavná Paderovce 103/101 Jaslovské Bohunice 919 30
   22.08.2014Nové obchodné meno:
   ANJA AGROTECHNIK, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom hnuteľných vecí
   opravy pracovných strojov
   Noví spoločníci:
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   09.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia