Utwórz fakturę

PTR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PTR
PIN 35740787
TIN 2021392846
Numer VAT SK2021392846
Data utworzenia 04 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PTR
Hlavná 55
90066
Vysoká pri Morave
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 387 €
Zysk 4 259 €
Kapitał 44 844 €
Kapitał własny 36 244 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,998
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,998
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,183
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,068
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,068
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,815
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,679
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,998
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,503
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,940
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,940
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,259
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 410
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 410
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 308
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 297
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,388
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,387
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,387
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,881
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 471
D. Usług (účtová grupa 51) 1,664
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,746
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,235
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,490
4. Koszty społeczne (527, 528) 21
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,506
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,252
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,460
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,201
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,201
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015