Utwórz fakturę

CK Lokomotíva Bratislava-Rača - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CK Lokomotíva Bratislava-Rača
PIN 35740795
TIN 2020229596
Numer VAT SK2020229596
Data utworzenia 09 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CK Lokomotíva Bratislava-Rača
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 497 €
Zysk 2 583 €
Kapitał 28 328 €
Kapitał własny -102 439 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255567364, 0905240099
Telefon(y) kom. 0905240099
Nr(y) faksu 0255567364
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 28,472
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 28,472
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,472
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,139
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,246
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,044
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 36,611
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,856
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -119,036
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,583
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 136,467
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 136,467
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 98
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 464
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,196
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,709
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 31,497
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,421
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,899
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,682
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 5,394
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,889
C. Usług (účtová grupa 51) 3,359
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,711
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 907
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,422
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,815
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 14,678
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,272
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,272
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,272
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,543
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,583
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35740795 TIN: 2020229596 Numer VAT: SK2020229596
 • Zarejestrowana siedziba: CK Lokomotíva Bratislava-Rača, Kukučínova 52, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 09.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Gregor 16 597 € (100%) Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2010Nové sidlo:
   Kukučínova 52 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 09.02.1998
   16.06.2010Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   15.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   20.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   19.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   09.02.1998Nové obchodné meno:
   CK Lokomotíva Bratislava-Rača, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   upratovacie práce- čistenie budov
   výroba bicyklov
   preklady vrátane tlmočníckych služieb z/do jazyka nemeckého
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava