Utwórz fakturę

TATRA ART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA ART
PIN 35740965
TIN 2021364356
Data utworzenia 12 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA ART
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 910 €
Zysk -2 158 €
Kapitał 169 747 €
Kapitał własny 168 421 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 179,247
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 78,836
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 78,836
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 78,836
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,411
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,389
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 424
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 424
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 86,965
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,022
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,022
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 179,247
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,263
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,479
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 155,150
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -671
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,984
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,984
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,338
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,338
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 166
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 910
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 910
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,612
D. Usług (účtová grupa 51) 2,064
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 548
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,702
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,064
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 95
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 95
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 24
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015