Utwórz fakturę

AutoCont Control - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AutoCont Control
PIN 35741007
TIN 2020211171
Numer VAT SK2020211171
Data utworzenia 11 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AutoCont Control
Hviezdoslavova 100
02701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 232 787 €
Zysk 1 068 €
Kapitał 82 979 €
Kapitał własny -42 259 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0435868210, 0905962386
Nr(y) faksu 0435868210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 50
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 50
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 50
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,148
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,032
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,462
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,501
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 100,198
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,191
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 39,834
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 39,834
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,925
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -84,018
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,068
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,389
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 141,389
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 135,520
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,601
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 268
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 232,787
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 225,473
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,314
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 230,183
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 182,743
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,780
C. Usług (účtová grupa 51) 37,953
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 158
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 549
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,604
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,311
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 576
M. Koszty oprocentowania (562) 415
N. Walutowe straty (563) 17
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -576
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,028
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741007 TIN: 2020211171 Numer VAT: SK2020211171
 • Zarejestrowana siedziba: AutoCont Control, Hviezdoslavova 100, 02701, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.04.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03
   11.02.1998Nové obchodné meno:
   AutoCont Control spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03