Utwórz fakturę

GRAVELSLOVEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GRAVELSLOVEX
PIN 35741082
TIN 2020242796
Numer VAT SK2020242796
Data utworzenia 13 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 747 847 €
Zysk 23 048 €
Kapitał 596 582 €
Kapitał własny -703 324 €
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 499,942
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 439,024
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 439,024
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 51,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 387,307
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 60,889
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,968
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,968
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 824
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,097
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 152
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,945
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 499,942
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -717,682
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 122,740
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,950
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -948,447
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -948,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,048
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,138,564
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,118,864
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 19,700
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,968
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,359
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,359
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,694
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,865
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,092
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,092
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 705,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 747,847
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 605,515
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,567
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,067
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,698
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 693,732
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 301,100
D. Usług (účtová grupa 51) 221,232
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 100,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,187
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,742
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,266
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,242
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,242
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,402
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,115
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 182,750
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,611
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,466
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 21,466
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,610
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,505
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,457
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 6,577
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,048
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016
 • PIN :35741082 TIN: 2020242796 Numer VAT: SK2020242796
 • Zarejestrowana siedziba: GRAVELSLOVEX, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 72 280 € (99%) Bratislava 841 01
  Mag. Andreas Asamer 750 € (1%) Gmunden 4810 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2016Noví spoločníci:
   Mag. Andreas Asamer Roithstraße 46 Gmunden 4810 Rakúska republika
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   16.04.2009Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   20.02.2009Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   23.08.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   13.02.1998Nové obchodné meno:
   GRAVELSLOVEX, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť vykonávaná banským spôsobom-bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia