Utwórz fakturę

GRAVELSLOVEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRAVELSLOVEX
PIN 35741082
TIN 2020242796
Numer VAT SK2020242796
Data utworzenia 13 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 989 371 €
Zysk -37 406 €
Kapitał 596 582 €
Kapitał własny -703 324 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 528,427
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 503,266
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 503,266
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54,747
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 448,399
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 120
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,124
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,589
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,589
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 824
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 359
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,352
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 528,427
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -740,731
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 122,740
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,950
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -911,042
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -911,042
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,406
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,269,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,230,256
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,217,441
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -309
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 13,124
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,405
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,255
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,292
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,963
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,450
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,869
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,831
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,497
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,497
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 933,633
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 989,371
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 865,200
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,433
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,224
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,514
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 993,764
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 562,313
D. Usług (účtová grupa 51) 261,785
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,794
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,966
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,514
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,314
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,482
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,162
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,162
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,669
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,535
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,313
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24,168
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 24,168
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,312
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,705
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,701
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,821
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -37,406
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741082 TIN: 2020242796 Numer VAT: SK2020242796
 • Zarejestrowana siedziba: GRAVELSLOVEX, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 73 027 € (100%) Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   16.04.2009Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   15.04.2009Zrušené sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   20.02.2009Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   19.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   23.08.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   10.06.1999Nové sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   09.06.1999Zrušené sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   13.02.1998Nové obchodné meno:
   GRAVELSLOVEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť vykonávaná banským spôsobom-bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava