Utwórz fakturę

KES - CU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KES - CU
PIN 35741112
TIN 2020270285
Numer VAT SK2020270285
Data utworzenia 05 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KES - CU
Záhradnícka 51
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 834 €
Zysk -714 €
Kapitał 19 513 €
Kapitał własny 3 850 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911652366
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,018
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,018
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,177
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,291
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,200
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,607
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,195
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,136
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,453
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -714
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,059
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 874
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,048
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 493
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,722
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,793
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,137
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 52,834
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 52,817
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 52,470
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,512
C. Usług (účtová grupa 51) 18,218
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,594
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 372
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,738
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -97
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,133
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 364
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,087
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 118
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -118
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 246
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741112 TIN: 2020270285 Numer VAT: SK2020270285
 • Zarejestrowana siedziba: KES - CU, Záhradnícka 51, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01 05.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Rudolf Borgula 4 481 € (67.5%) L.Dérera 4 Bratislava 831 01
  Mgr. Jana Borgulová 2 158 € (32.5%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2009Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Borgulová L.Dérera 2750/4 Bratislava 831 01
   17.12.2009Zrušené sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   29.07.2003Nové obchodné meno:
   KES - CU, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   28.07.2003Zrušené obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   05.02.1998Nové obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody a autorom
   tvorba softwaru na základe autorského zákona
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01