Utwórz fakturę

D. Expans - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D. Expans
PIN 35741198
TIN 2021401745
Numer VAT SK2021401745
Data utworzenia 16 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D. Expans
Banšelova 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 000 €
Zysk 3 257 €
Kapitał 622 129 €
Kapitał własny 495 959 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 725,866
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 725,866
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 108,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 108,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 617,866
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 617,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 725,866
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 332
2. Inne fundusze (427, 42X) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 488,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 503,046
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,058
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,257
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,650
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 226,130
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 225,170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 520
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,000
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 108,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,738
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 103,218
D. Usług (účtová grupa 51) 520
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,262
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,262
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,217
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,257
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015