Utwórz fakturę

ADITOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADITOL
PIN 35741287
TIN 2020219806
Numer VAT SK2020219806
Data utworzenia 09 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADITOL
Kuklovská 5
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 900 €
Zysk 4 071 €
Kapitał 64 652 €
Kapitał własny 4 651 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911248327, +421911248328
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 59,101
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,936
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,602
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,602
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,334
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 52,450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 884
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 165
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 59,101
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,723
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 668
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 668
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,655
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,071
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,208
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,051
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,051
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 170
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 55,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,900
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 52,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,838
D. Usług (účtová grupa 51) 15,497
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,255
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,986
4. Koszty społeczne (527, 528) 269
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,565
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,157
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,157
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015