Utwórz fakturę

MAPET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAPET
PIN 35741449
TIN 2021388402
Numer VAT SK2021388402
Data utworzenia 13 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAPET
Eisnerova 56
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 351 573 €
Zysk 3 104 €
Kapitał 42 186 €
Kapitał własny 31 997 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254430514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 72,787
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,395
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,395
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,395
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,680
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,983
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,933
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 50
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 778
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 778
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,838
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 81
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 712
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 712
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 72,787
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,100
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,707
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,707
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,650
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,650
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,687
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,989
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 669
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 27,320
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,698
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 511
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,165
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,775
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,407
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 351,270
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 351,573
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 340,932
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,176
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,162
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 303
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,433
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 202,964
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,797
D. Usług (účtová grupa 51) 30,115
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,203
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,442
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,566
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,586
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,586
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 341
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,140
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,394
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,041
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 286
2. Pozostałe koszty (562A) 286
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 755
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,041
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,099
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 995
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 995
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015