Utwórz fakturę

JAKOB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JAKOB
PIN 35741503
TIN 2020206969
Numer VAT SK2020206969
Data utworzenia 19 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAKOB
Dlhá 1255
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 977 €
Zysk 7 002 €
Kapitał 41 062 €
Kapitał własny 20 477 €
Dane kontaktowe
E-mail jakobsro@jakobsro.sk
witryna internetowa http://www.jakobsro.sk
Telefon(y) kom. +421905487608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,027
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,290
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,290
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,790
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 9,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,622
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,014
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,014
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,007
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,150
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 857
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 132
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 115
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,027
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,018
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,377
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,002
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,009
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 616
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 616
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,930
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 389
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 389
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 150
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,463
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,977
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 26,951
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,722
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,540
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,856
D. Usług (účtová grupa 51) 3,926
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,325
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,467
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,220
4. Koszty społeczne (527, 528) 638
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,033
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,837
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,837
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,255
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 125
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 125
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -125
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,130
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,128
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,128
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,002
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015