Utwórz fakturę

Capgemini Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Capgemini Slovensko
Stan Zniszczono
PIN 35741538
TIN 2020270384
Numer VAT SK2020270384
Data utworzenia 20 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Capgemini Slovensko
Prievozská 2/B
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 510 735 €
Zysk 713 523 €
Kapitał 1 959 732 €
Kapitał własny -2 033 602 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244455678
Nr(y) faksu 0244455680
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 260,643
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 260,643
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,004
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,070
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,070
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,918
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 221,639
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 123
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 221,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 260,643
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,543
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,400,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,996,493
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,996,493
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 713,523
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,100
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,385
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 890
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,355
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,232
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 62,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 62,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 484,794
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 510,735
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 484,794
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,385
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,556
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -210,100
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,153
D. Usług (účtová grupa 51) 323,373
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 178,156
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 136,529
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,506
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 419
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,829
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,829
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 239
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -720,269
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 720,835
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 157,268
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 446
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 446
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,734
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,425
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,425
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 713,608
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 85
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 85
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 713,523
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • PIN :35741538 TIN: 2020270384 Numer VAT: SK2020270384
 • Zarejestrowana siedziba: Capgemini Slovensko, Prievozská 2/B, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 February 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2017Zrušené obchodné meno:
   Capgemini Slovensko, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 2/B Bratislava 821 09
   16.01.2016Nové obchodné meno:
   Capgemini Slovensko, s.r.o. v likvidácii
   31.07.2012Nové sidlo:
   Prievozská 2/B Bratislava 821 09
   20.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným