Utwórz fakturę

VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
PIN 35741597
TIN 2020211259
Numer VAT SK2020211259
Data utworzenia 23 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 269 518 €
Zysk 6 232 €
Kapitał 26 840 €
Kapitał własny -62 427 €
Dane kontaktowe
E-mail petrzalskenoviny@gmail.com
Telefon(y) 0263835295, 0263838640, 0903565453
Telefon(y) kom. 0903565453
Nr(y) faksu 0263838640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,053
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,053
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,053
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,379
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,441
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,507
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,431
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,390
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,133
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,839
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 294
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -69,066
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,311
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -87,377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,232
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,760
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 172
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 172
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 18,695
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 88,004
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,556
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,556
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 81,283
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,903
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,765
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,889
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,889
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 161,649
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 269,518
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 161,649
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,475
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,394
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 261,343
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,130
D. Usług (účtová grupa 51) 192,697
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,919
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,491
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,205
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,223
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 159
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 512
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 512
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -36,178
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 984
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 93
2. Pozostałe koszty (562A) 93
O. Walutowe straty (563) 19
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 872
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -983
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,192
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,232
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741597 TIN: 2020211259 Numer VAT: SK2020211259
 • Zarejestrowana siedziba: VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 27.03.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gabriela Belanová 6 639 € (100%) Rovniankova 16 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   06.05.2015Nové predmety činnosti:
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Reklamné a marketingové služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   20.12.2011Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Noví spoločníci:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 27.03.2010
   19.12.2011Zrušené sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   27.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   11.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   public relations - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.02.2002Nové obchodné meno:
   VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   Noví spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   25.02.2002Zrušené obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   19.06.1998Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02