Utwórz fakturę

UNIVOLT- Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy UNIVOLT- Slovakia
PIN 35741619
TIN 2020203856
Numer VAT SK2020203856
Data utworzenia 23 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIVOLT- Slovakia
Šenkvická cesta 16
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 776 781 €
Zysk 77 825 €
Kapitał 1 878 255 €
Kapitał własny 1 344 935 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336451004, 0336451045, 0336902450
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,663,494
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,610,475
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,610,475
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 800,796
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 801,730
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,949
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,982
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,055
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,413
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,413
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,927
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 130
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,797
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,494
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,723
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,013,879
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,013,879
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 37,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 37,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 329,380
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 329,380
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,771
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,668
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 775
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,893
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 173,403
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 146,767
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,767
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 523
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,826
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,927
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,700
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 776,387
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 776,781
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 55,822
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 720,565
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,645
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 44,296
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 253,213
D. Usług (účtová grupa 51) 245,158
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,221
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,936
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,891
4. Koszty społeczne (527, 528) 394
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 89,993
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 89,993
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,386
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 100,136
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 233,720
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 903
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 654
2. Pozostałe koszty (562A) 654
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -902
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 99,234
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,409
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,409
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,825
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :35741619 TIN: 2020203856 Numer VAT: SK2020203856
 • Zarejestrowana siedziba: UNIVOLT- Slovakia, Šenkvická cesta 16, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 23 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok 20.10.1999
  Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika 27.08.2013
  Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika 27.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1 013 879 € (100%) Viedeň 1111 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1. Haidequerstr. 3 - 5 Viedeň 1111 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok Vznik funkcie: 20.10.1999
   10.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1999Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 16 Pezinok 902 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   UNIVOLT- Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tovaru z plastov a kovu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť