Utwórz fakturę

Landmark - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Landmark
PIN 35741741
TIN 2021374036
Numer VAT SK2021374036
Data utworzenia 23 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Landmark
Nám. Slobody 11
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 736 €
Zysk 19 101 €
Kapitał 108 €
Kapitał własny -52 648 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903705931
Telefon(y) kom. 0903705931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 154
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 154
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 154
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 154
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 232
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 232
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -56,527
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,224
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61,751
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,101
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,709
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 141
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,024
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,544
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,736
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,736
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Usług (účtová grupa 51) 100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,636
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -100
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,635
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,534
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,534
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,101
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741741 TIN: 2021374036 Numer VAT: SK2021374036
 • Zarejestrowana siedziba: Landmark, Nám. Slobody 11, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 08.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Martinček 13 280 € (100%) Sibírska 46 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2008Nové sidlo:
   Nám. Slobody 11 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.01.2008
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.03.2007
   03.05.2007Nové sidlo:
   Šándorova 13 Bratislava 821 03
   02.05.2007Zrušené sidlo:
   Sibírska 46 Bratislava 831 02
   20.04.2007Noví spoločníci:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Kvasnička Šándorova 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.03.2007
   19.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   17.12.2004Nové obchodné meno:
   Landmark, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   Radoslava Martinček Sibírska 46 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.05.2003
   16.12.2004Zrušené obchodné meno:
   HADRON s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   08.12.1998Nové obchodné meno:
   HADRON s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.12.1998Zrušené obchodné meno:
   LORRYTRANS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   LORRYTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 6 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   špedičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   výroba videa
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Berec Grösslingova 28 Bratislava
   Milan Gucman Na kaštieli 6 Bratislava
   Siloš Pohanka Slávičie údolie 6 Bratislava