Utwórz fakturę

RELAX PRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RELAX PRO
PIN 35741953
TIN 2020230003
Numer VAT SK2020230003
Data utworzenia 27 February 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RELAX PRO
Teslova 43
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 000 €
Zysk -1 177 617 €
Kapitał 1 438 077 €
Kapitał własny 834 958 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903410080
Telefon(y) kom. 0903410080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 814,505
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,577
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,577
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,577
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 808,928
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 400,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 189,290
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,722
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,722
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 162,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 219,638
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 212,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,497
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 814,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,374,805
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,374,805
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177,617
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,039
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 603,839
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 602,764
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,075
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,480
D. Usług (účtová grupa 51) 473
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 116
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,134
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,134
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 621,757
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -623,480
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -473
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,001
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 4,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 557,178
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 4,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 553,178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -553,177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,176,657
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,177,617
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35741953 TIN: 2020230003 Numer VAT: SK2020230003
 • Zarejestrowana siedziba: RELAX PRO, Teslova 43, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 10.01.2011
  Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 10.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CHRAUS, a.s. v likvidácii 6 639 € (100%) Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 10.11.2014
   15.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.01.2011
   14.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   10.12.2009Nové sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   20.07.2005Noví spoločníci:
   CHRAUS, a.s. v likvidácii IČO: 35 749 024 Pribinova 22 Bratislava 811 09
   19.07.2005Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   03.06.2002Nové sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   02.06.2002Zrušené sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   06.04.1999Nové sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   15.01.1999Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec
   27.02.1998Nové obchodné meno:
   RELAX PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec