Utwórz fakturę

INFODAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INFODAT
PIN 35742011
TIN 2020219916
Numer VAT SK2020219916
Data utworzenia 04 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INFODAT
Galbavého 3
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 649 €
Zysk -3 028 €
Kapitał 8 624 €
Kapitał własny 8 491 €
Dane kontaktowe
E-mail infodat.sro@stonline.sk
Telefon(y) 0903463642
Telefon(y) kom. 0903463642
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,273
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,929
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,300
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,629
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,629
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 344
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,273
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,988
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,045
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,028
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,285
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,285
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 648
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,793
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,844
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,649
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,649
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 239
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,410
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,717
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 302
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,796
D. Usług (účtová grupa 51) 7,397
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 222
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,068
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,846
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,028
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015